Kvalita:


Výroba probíhá na základě manuálu kvality dle normy ISO9001:2000 včetně vystavení atestů a protokolů. Kromě této základní certifikace je slévárna držitelem skupiny materiálových certifikátů od významných klasifikačních společností: DNV, LRS, BV, GL a TUV-NORD.

Pro trvalou spokojenost zákazníků neustále pracujeme na zajišťování nejvyššího stupně jakosti výroby propracovaným systémem kontrol. Tato činnost je zajištěna měřicími a zkušebními zařízeními, jejichž kalibraci zajišťují akreditované společnosti. Kontrolu provádějí pověření pracovníci certifikovaní dle příslušných ČSN, STN, EN, pro jednotlivé obory zkoušení.

Kontrola jakosti

Základní fáze kontrolního procesu

 • kontrola mechanických hodnot materiálu a chemického složení materiálů
 • vizuální a rozměrová kontrola
 • měření tvrdosti
 • měření tloušťky stěn
 • kontrola zavařování
 • nedestruktivní zkoušky
 • magnetická a ultrazvuková zkouška
 • kapilární a radiografická zkouška
 • kontrola konečného provedení odlitků a jeho dokumentace
 • kontrola formovacích směsí a nátěrů v pískové laboratoři
 • kontrola chemického složení vstupních surovin
 • vizuální a rozměrová kontrola modelového zařízení a ostatních komponentů pro výrobu

Mezioperační a výstupní kontrola

Kontroly a zkoušky provádíme dle požadavků zákazníka, jsou stvrzeny podpisem certifikovaného kontrolora a Supervisora kvality. Zkoušky jsou dokumentovány v souladu s EN 10204 Inspekčním certifikátem 3.1, 2.1, 2.2 a příslušnými protokoly.