Odlitky:


Vyrábíme široký sortiment statických odlitků do písku, které tvoří díky kusové povaze výroby široké produktové portfolio. Standardní odlitky pro strojní zařízení jsou odlévány z konstrukčních ocelí a nízkolegovaných materiálů se zvýšenými mechanickými hodnotami. Další velkou skupinou jsou odlitky z legovaných ocelí pro speciální použití, které tvoří až 40% naší produkce. Tímto slévárna navazuje na tradici výroby z let předešlých. Disponujeme velkou pružnost výroby díky indukčním i obloukovým pecím a velkou rozměrovou rozlehlostí odlitků od 100 mm do 4000mm. Velké množství odstupňovaných velikostí rámů a různá velikost pecních agregátů (2x5t, 2x0,5t a 1x1t) nám umožňuje slévárně akceptovat i zakázky na jeden kus o malé váze a ze speciálních materiálů.