Dlouholeté zkušenosti všech zaměstnanců jsou zárukou trvale vysoké kvality všech dodávaných produktů.

Kvalita ocelových odlitků je sledována, analyzována a vyhodnocována v celém procesu výroby za pomoci potřebných metod, přístrojů a zařízení.

K ověření požadované jakosti používáme nedestruktivní i destruktivní metody:

  • chemická analýza
  • metalografická analýza
  • mechanické zkoušky
  • zkouška ultrazvukem 
  • magnetická polévací metoda
  • penetrační metoda


Pro nedestruktivní zkoušení MT, PT, UZ a RTG disponujeme pracovníky jakosti certifikovanými dle norem EN 473 a to v různých kvalifikačních stupních (II,III).

KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.
Křižíkova 3004/68 h
612 00 Brno
Česká republika
sales@kpslevarna.cz

© 2024 Všechna práva vyhrazena KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.